Samenwerking CKC Seminars en De Koers

Vanaf begin dit jaar zijn we, samen met vele andere partners, betrokken geweest bij de co-creatie van een RoadMapp rondom de Sustainable Development Goals. Na een tweetal co-creatie sessies en een testfase is de RoadMapp halverwege juni officieel gelanceerd.

RoadTripp Seminars
In het kader van ‘pay it forward’ hebben we samen met de De Koers een format ontwikkeld waarmee we de thema’s van diverse KoersKaarten en RoadMapps om kunnen zetten naar een RoadTripp Seminar. Met als doel om, met de KoersKaart/ RoadMapp als instrumentarium, een collectieve ervaring te creëren en als groep werkelijke stappen te zetten en met elkaar te werken aan concrete vraagstukken. Ware co-creatie.

Master Meetup SDG
Op basis van het format lanceren we de Master Meetup SDG. Bedrijven en organisaties plaatsen maatschappelijke impact steeds hoger op de agenda. En gelukkig zien we steeds meer organisaties vanuit intrinsieke motivatie initiatieven nemen rond duurzaamheid. Maar er heerst ook nog veel onbekendheid rondom de SDG’s en/of de concrete implementatie daarvan. En dat willen wij met de Master Meetup SDG veranderen. Tijdens de Master Meetup SDG spelen we in groepen de SDG RoadMapp. De RoadMapp vormt een waardevol hulpmiddel voor organisaties en bedrijven om met hun medewerkers (op alle niveau’s) de SDG’s te verkennen en er concreet mee aan de slag te gaan. Daarnaast word je geïnspireerd door de visies en praktijkverhalen van de keynote sprekers. Kijk voor meer informatie op www.master-meetup-sdg.nl

Samenwerking CKC Seminars en De Koers
De samenwerking met De Koers startte al in 2012 rond het congres Generatiemanagement. Samen met Aart Bontekoning, Sietse Rauwerdink en Angelique Greiner in dialoog om de vijf generatiemythen te doorbreken. In de jaren daarna is de samenwerking met De Koers geïntensiveerd en was de KoersKaart in diverse HR congressen de rode draad, waarbij Hendrik-Jan en Sietse een inspirerende rol tot co-creatie met het publiek op zich namen. Van HRM in de Zorg en Onderwijs, tot 700 HRM’ers in Gent tijdens het congres HRM in de Overheid in 2017.

Ook partner worden?
Geloof jij dat kennis delen leidt tot kansen vermenigvuldigen? Geloof jij in de kracht van samenwerken in én buiten de regio, over de eigen organisatiegrenzen heen? Waarbij we kennis overdragen en kennis delen, om (samen) wendbaar te blijven naar de toekomst? Bekijk hier met welke adviesbureaus, branche- en belangenorganisaties en media wij vanuit CKC Seminars al samen werk(t)en.

Heb jij ideeën hoe wij elkaar kunnen versterken? Laat het ons dan weten of neem contact op met Linda Wouters.

OVERZICHT NIEUWS