HRM & het onderwijs

Laden Evenementen

Al 11 jaar – met jaarlijks ruim 200 deelnemers – het platform voor directie, HR, bestuurders en schoolleiders werkzaam in de onderwijssector en kinderopvang. We bespreken alle ins en outs van personeel en organisatie binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Deze dag staat in het teken van kennisoverdracht en kennisdeling.

Meer informatie en aanmelden via www.hrmenhetonderwijs.nl

Informeer voor de uitgebreide sponsormogelijkheden (inclusief programmabijdrage) bij Nicole Slats: nicole@ckc-seminars.nl