Actuele ontwikkelingen over onderwijs & leren in de toekomst

Tijdens het jaarcongres HRM & het Onderwijs neemt Myriam Lieskamp, lid van de SER commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt, u mee in de actuele ontwikkelingen over onderwijs en leren in de toekomst. Zoals de onlangs verschenen review van de OECD, de conclusies uit de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Recent heeft de OESO een review geschreven over het onderwijs in Nederland. Ook in de Staat van het Onderwijs 2014-2015 wordt geconcludeerd dat het onderwijs in Nederland van een hoge kwaliteit is, maar niet alle leerlingen profiteren daar optimaal van. In de SERcommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt gewerkt aan een advies: “leren voor de toekomst”. De OECD en de SER werken samen aan een zogenoemde “skillsstrategy”. Onderwijs 2032, MBO2025, strategische agenda Hoger Onderwijs zijn in 2016 gepubliceerd. Onderwijs heeft de toekomst is de centrale boodschap, die klinkt uit al deze plannen.

Dat onderwijs gaat veranderen beseffen we allemaal. Maar hoe kan je daar nu als school op anticiperen? Dat begint met de vraag: wie zijn onze leerlingen en hoe leren zij nu het beste? Er is natuurlijk niet één antwoord op deze vraag. Maar de antwoorden zijn wel de bouwstenen van een visie op onderwijs om vervolgens de allerbelangrijkste vraag te stellen: kunnen wij onze visie op onderwijs ook realiseren en wat vraagt dat dan van iedereen?

Myriam werkt het concept van een professionele leergemeenschap uit met behulp van checklists waardoor u als deelnemer eigenlijk de volgende dag concreet aan de slag kunt gaan. In deze workshop verkrijgt u een actueel overzicht en mogelijke oplossingen. In ieder geval is het niet: onze size fits all!

Myriam Lieskamp, lid SER commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt, auteur van professionele leergemeenschappen en mede auteur van werken met bekwaamheidseisen in de praktijk en het boek vertrouwen, verbinden en vakmanschap.

Myriam Lieskamp is afgestudeerd als master human resource management op het thema “veranderbereidheid van leraren in het basisonderwijs als de school ernaar streeft een boek2_myriamlerende organisatie te worden”. Zij is lid van de SERcommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt. Momenteel werkt zij als beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs. Daarvoor heeft zij gewerkt als leraar in het speciaal basisonderwijs en als trainer/adviseur in het onderwijs. In haar werk zoekt ze de verbinding tussen theorie en praktijk, met speciale aandacht voor praktische toepassingen in de klas. Myriam heeft een eigen onderwijsadviesbureau www.myriamlieskamp.nl Zij is auteur van de boeken: “werken met bekwaamheidseisen in de praktijk” (2009 Kluwer) en “professionele leergemeenschappen in het onderwijs” (2013 Pica). In februari 2015 is het boek gepubliceerd ‘Vertrouwen, Verbinden en Vakmanschap. Strategisch hr-beleid voor een professionele leergemeenschap.’ Zij heeft dit boek samen met Rob Vink geschreven. In ontwikkeling is een boek over ‘leren voor de toekomst’.

HRM & het Onderwijs is al 8 jaar het jaarcongres voor & door HR, directie, bestuurders en schoolleiders werkzaam in het onderwijs, van voorschools onderwijs tot PO-VO-MBO-HBO-WO.

Interesse als bezoeker? Meld tijdig aan, maximaal 200 plaatsen, via www.hrmenhetonderwijs.nl

Het bericht In dialoog over het onderwijs in de toekomst. One size fits all? verscheen eerst op HRM en het Onderwijs.